Planteplaner

Vår lange erfaring med etablering og skjøtsel av plantefelt, samt testing av planter og ulike jordtyper, gjør at vi kan utarbeide gode og spennende planteplaner for alle forhold.