Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med opparbeidelse av alle typer uteanlegg, private såvel som offentlige.

Vi kan også bistå utbyggere/konsulenter med kompetanse innen:

- Krav ihht NS 3420 Del K og ZK

- Krav og anbefalinger til universell utforming ihht NS 11005

- Utarbeidelse av planteplaner

- Utarbeidelse av skjøtselsplaner

For private tilbyr vi befaring med rådgivning hvor vi kan bistå med kompetanse i forhold til grunnarbeid, praktiske og estetiske løsninger, valg av materialer og planter samt kostandsoverslag. Minstepris for denne tjenesten er 2 timer = 2250 kr.

Uansett oppdrag er det viktig å komme tidlig inn slik at vår kompetanse tas inn og blir med på ferden til ferdig uteanlegg.

Rådgivning/prosjektering faktureres med 1125 kr pr time inkl.mva.(900 kr pr time eks.mva)