Støttemur

Vi setter opp alle typer stein- og betongelementmurer. Asak  har løsninger for de fleste forhold og er ofte rimeligere enn en mur av naturstein.
Naturstein har høyere vare-og transportkostnad sammenlignet med en mur av betongstein. I tillegg vil det ofte være behov for en gravemaskin for å bygge en natursteinsmur.
De to vanligste typene naturstein til mur er skifer og granitt.
En mur av naturstein gir et mer naturlig og ekslusivt preg.