Seljestad Idrettshall

Sommeren 2012 hadde vi oppdraget med å bygge opp uteområdene rundt den nye idrettshallen på Seljestad.

Vi satt kantstein, la belegningsstein samt opparbeidelse av grønne arealer med såing av plen og planting av trær.

Hovedentreprenør: Nilsen & Haukland AS
Byggherre: Harstad kommune