Plen

Vi utfører både såing av plen og legging av ferdiggras. Forarbeidet for de to er nøyaktig det samme. En plen av ferdiggras vil derfor være dyrere sammenlignet med en sådd plen. Fordelen med ferdigplen er at du får en perfekt grasmatte som kan tas i bruk 3 uker etter legging. En sådd plen vil kreve mye oppfølging fram mot en sterk og fin grasmatte, som i vårt klima tar minst ett år.