Planting

Plantearbeider er vår spesialitet!
Plantene utgjør hagens sjel. De gir hagen form, farge, duft og struktur - og de er i kontinuerlig forandring med årstidene.

Rett plante på rett sted gir bedre vekst og mindre vedlikehold!

Vi leverer alle typer stauder, prydgras, roser, busker og trær. Noe er egenprodusert og ellers skaffer vi det du ønsker fra et bredt nettverk av leverandører i Norge og våre naboland.

Vi har gjennom de siste 25 årene testet ut et bredt utvalg av planter, spesielt trær, stauder og prydgras. Dette med tanke på å kunne tilby våre kunder et bredere sortiment å velge fra. Vi har fått mange positive erfaringer og deler gjerne disse med våre kunder.